VEnglish - Best Time For Study

Venglish là hệ thống được xây dựng phục vụ cho công việc học tập và nghiên cứu Tiếng Anh dành cho học sinh , giáo viên.

Hệ thống cung cấp các chức năng đặc biệt giúp người dùng dễ dàng quản lí và học thuộc nhanh các từ vựng.

Hãy cùng khám phá nào.

Quản lí từ vựng

Hệ thống cung cấp chức năng tạo và quản lí từ vựng dễ dàng . Thuận tiện cho việc học và ghi nhớ nhanh các từ vựng

Học từ vựng qua các trò chơi

Thật tuyệt vời khi giờ đây bạn không còn học từ vựng một cách khô khan nữa. Với VEnglish chúng tôi cung cấp cho bạn các chức năng tuyệt vời để bạn dễ dàng ghi nhớ từ vựng

Luyện nghe phát âm chuẩn

Sử dụng công nghệ Google TTS , VEnglish cung cấp các phát âm tiếng anh chuẩn trong mỗi danh sách từ vựng của bạn , giúp bạn học nhanh từ vựng qua những phát âm

Quizz - Trắc nghiệm

Quizz là một chức năng tuyệt vời của hệ thống . Nó cung cấp các dạng bài tập trắc nhiệm được khởi tạo từ danh sách từ vựng của bạn. Các dạng bài tập như điền vào ô trống , nối cột , true or false , abcd