Tạo chuyên đề

Với chức năng này , bạn sẽ dễ dàng hệ thống các bài viết của bạn theo từng chuyên đề , thuận tiện cho việc tìm kiếm và chia sẻ

Để tạo chuyên đề bạn thực hiện như sau:

Chọn Lưu trữ -> Thêm chuyên đề

Sau đó bạn điền các thông tin , và nhập nội dung cho chuyên đề

Lưu ý: Bạn nên nhập đầy đủ phần từ khóa để thuận tiện cho việc tìm kiếm

Bạn chọn Thêm để thêm chuyên đề vào danh sách lưu trữ

Sau khi tạo thành công chuyên đề , tại trang hiện tại bạn chọn Thiết lập nội dung

Tại đây bạn có thể thêm chuyên mục con , hoặc thêm bài viết từ danh sách lưu trữ của bạn hoặc của hệ thống

Chúc bạn thành công